• Tevékenységi kör
 • Szolgáltatások
 • Tagdíjfelosztás
 • Fogalmak
 • Gyakran feltett kérdések
 • Éves mérlegbeszámoló
 • Mérleg mellékletek

 • Alapszabály
 • Alapszabály függelék
 • Ügyfélszolgálat és panaszkazelés
 • Belépési nyilatkozat
 • Munkáltatói szerződés
 • Szolgáltatói szerződés
 • Szolgáltatók listája
 • Referenciáink

 •  

  Működési kör: országos egészségpénztár.

  Tevékenységi köre:
  a) az egészség védelmét szolgáló programok szervezése és finanszírozása, egészségügyi szolgáltatások megvásárlása,
  b) a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának támogatása,
  c)a pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének teljes, vagy részbeni pótlása (ezek együttes elnevezése a továbbiakban: egészségügyi célú önsegélyező feladat).

  A Pénztár tagja lehet, aki
  a) magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi munkavállalási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, ha
  b) a 16. életévét betöltötte,
  c) az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
  d) a tagdíjat fizeti.

  A tagsági viszony feltétele, hogy a belépni szándékozó a belépési nyilatkozatot aláírja, és a Pénztárhoz eljuttassa.
  A tagdíj minimális összege 2.000 Ft/hó.
  A pénztár eseti befizetéseket is elfogad.
  A tagdíj a tárgy hó 10. napjáig fizetendő meg.

  A pénztár szolgáltatásaira jogosultak a pénztártagok és azok közeli hozzátartozói.
  A pénztár szolgáltatásait a tag a belépéstől számított 3 havi várakozási idő elteltével veheti igénybe.
  Keresőképtelenség esetén táppénz kiegészítés igénybevételére csak a pénztártag jogosult.

  Magánszemély tag által az egészségpénztárba és az önkéntes nyugdíjpénztárba befizetett együttes összeg 30%-a, legfeljebb évente összesen 100 000 Ft, 2020. január 1. előtti nyugdíjba vonulás előtt évente összesen 130.000 Ft .a személyi jövedelemadóból visszaigényelhető.